Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Vize"
1 "Hlavní cíl"
1.1 "Dílčí cíl"

Digitální Česko: Česko v digitální Evropě (2018)

GesceSpolugesceSpolupráce
Česká republika aktivně a jednotně prosazuje zájmy svých občanů a firem v EU. ČR a koalice podobně smýšlejících států ve spolupráci s ostatními státy EU hrají aktivní roli ve vytváření digitálně přívětivé evropské legislativy, která podporuje rozvoj nových technologií, nedusí inovace a ve středu svých aktivit má občana/člověka a vylepšení jeho každodenního života.
1 INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE A FINANCOVÁNÍ IMPLEMENTACE KONCEPCE
1.1 Vytvoření pracovní platformy, prostřednictvím které bude zajištěna efektivní koordinace pozic a aktivit ČR
1.2 Vytvoření koordinační skupiny (mailing listu), která bude sloužit k elektronické konzultaci a výměně informací v rámci státní správy.
1.3 Vytvoření kontaktní sítě napříč státní správou pro naplňování této koncepce.
1.4 Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci programů DSM.
1.5 Rozpracování principů tvorby a prosazování vyjednávacích pozic
1.6 Posílení vyjednávací autority ČR směrem k Evropské unii zapojením vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT také v roli národního CDO (Chief Digital Officer)
1.7 Dokončení realizace centrálního řešení e-Sbírka/e-Legislativa jako nástroje pro řízení procesu tvorby národní legislativy a prozkoumání možnosti využití e-Legislativy.
1.8 Rozpracování mechanismů zpětné vazby řízení programů Koncepce Česko v digitální Evropě.
1.9 Obousměrná vazba programů a koordinace koncepce Digitální ekonomika a společnost a iniciativ vycházejících z pilíře Česko v digitální Evropě
2 ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNÉ KOMUNIKACE O AKTUÁLNÍCH TÉMATECH A PŘÍLEŽITOSTECH V DIGITÁLNÍ AGENDĚ EU
2.1 Sjednocení terminologie a zajištění kvalitních překladů/tlumočení pozic ČR předkládaných v rámci digitální agendy EU a jiných mezinárodních struktur.
2.2 Spuštění platformy pro plodnou spolupráci zástupců všech zainteresovaných stran, které se podílí na digitalizaci společnosti
2.3 Zajištění jednoho centrálního informačního kanálu, prostřednictvím kterého bude možné získat srozumitelné a aktuální informace o tom, co se připravuje a děje v digitální agendě v EU.
2.4 Příprava na české předsednictví v Radě EU.