Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Názvy hierarchických úrovní
"Priorita"
1 "Cíl"

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
Prevence a léčba závislostí
Zvýšení objemu finančních prostředků alokovaných na zajištění sítě adiktologických služeb v oblasti legálních a nelegálních návykových látek a v oblasti nelátkových závislostí a předložení návrhu systémové změny financování politiky v oblasti závislostí a adiktologických služeb.
Zvýšení informovanosti veřejnosti, podpora prevence a včasné intervence.
Stabilní a dostupná síť adiktologických služeb.
Regulovaný trh s návykovými látkami
Nastavení ekonomické a marketingové regulace jednotlivých druhů legálních návykových látek/výrobků zohledňující míru jejich škodlivosti a rizikovosti pro společnost.
Navrhnout optimalizovaný regulační rámec návykových látek a závislostních produktů odpovídající jejich míře rizikovosti a škodlivosti pro společnost.
Navrhnout zmírnění trestní represe u společensky málo nebezpečných forem nakládání s drogami.
Efektivní vymáhání práva vedoucí k nižší dostupnosti návykových látek, prekurzorů drog a hazardních her.
Efektivní výběr daní zohledňující rizikovost produktů se závislostním potenciálem
Daňový systém závislostních produktů nastavený podle míry jejich rizikovosti.
Omezení nelegálního trhu s návykovými látkami a hazardním hraním.
Prosazování principů vyvážené politiky v oblasti závislostí navazující na priority předsednictví ČR v Radě EU
Aktivní prosazování vyvážené politiky v oblasti závislostí vycházející z principu snižování škod na mezinárodních fórech a konferencích.
Posílení spolupráce relevantních aktérů při implementaci vyvážené politiky v oblasti závislostí na mezinárodní úrovni.
Minimalizace dopadů krize na Ukrajině na situaci v oblasti závislostí v ČR
Minimalizovat dopady krize na Ukrajině na situaci v oblasti závislostí v ČR.