Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

5026 Střední délka života ve věku 65 let - ženy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XXII.a demografie a propopulační opatření
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: ČSÚ
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres, DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: ČSÚ - Naděje dožití.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, který má před sebou žena ve věku 45 let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Pro ČR se ukazatel počítá za uvedený rok. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou ukazatele za kraje zpracovány za období 2 let (uvedený a předchozí), za okresy a ORP za období 5 let (uvedený a 4 předchozí). V případě Prahy je proto třeba rozlišit, zda se jedná o hodnotu za kraj: Hl.město Praha, nebo za okres Praha, případně o hodnotu spočtenou za celou Prahu jako SO ORP.

Jednotka:
rok
loading


Zpět