Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

70008 Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (evr. standard) - muži + ženy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: NOR
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres, DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: NOR, ÚZIS ČR.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Standardizovaná incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, bez dg. C44 (Jiný zhoubný novotvar kůže) v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta – celkem za obě pohlaví. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace („evropského standardu“) vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C00-D09 bez C44

Jednotka:
Podíl
loading
loading
loading


Zpět