Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

62100 Samovolné potraty - na 1000 žen fertilního věku

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: NRRZ, ÚZIS ČR
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres, DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: NRRZ, ÚZIS ČR.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Počet samovolných potratů na 1000 žen ve věku 15-49 let k 1.7. daného roku. 1. potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž: a) plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 500 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže je těhotenství kratší než 22 týdnů, b) z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice. 2. potratem se rozumí též ukončení mimoděložního těhotenství anebo umělé přerušení těhotenství provedené podle zvláštních předpisů (Zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. Vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství). Potraty jsou do roku 2004 uváděny za ženy s českou státní příslušností a od roku 2005 souhrnně za české státní občanky a cizinky s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, podle kraje bydliště.

Jednotka:
Promile
loading
loading
loading


Zpět