Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Týnec nad Sázavou
Týnec nad Sázavou
www stránky

Týnec nad Sázavou

Strategické dokumentyZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou do roku 2028 (2018) 2018 2028
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou (2022) 2022 --
Koncepce rozvoje sportu města Týnec nad Sázavou 2018-2028 2018 2028
Místní energetická koncepce města Týnec nad Sázavou 2023-2028 2023 2028
Plán odpadového hospodářství města Týnec nad Sázavou (2016) 2017 2021
Plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou 2018-2028 2018 2028
Strategie pro kulturu a volný čas města Týnec nad Sázavou 2019-2028 -- 2028
Zdravotní plán města Týnec nad Sázavou 2021-2023 2021 2026
Dokumentů: 7

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Bezpečnostní analýza města Týnec nad Sázavou (2020) 2020 --
Digitální povodňový plán města Týnec nad Sázavou (2020) 2020 --
Filozoficko-architektonická koncepce města Týnec nad Sázavou (2018) 2018 --
Interpretační plán města Týnec nad Sázavou (2022) 2022 --
Manuál jednotného vizuálního stylu města Týnec nad Sázavou (2014) 2014 --
Manuál povrchů a mobiliáře města Týnec nad Sázavou (2017) 2017 --
Pasport zeleně pro město Týnec nad Sázavou (2020) 2020 --
Pasport zeleně Týnec nad Sázavou (2019) 2020 --
Plán zimní údržby města Týnec nad Sázavou 2023-2024 2023 2024
Regulační plán - centrum občanské vybavenosti Týnec nad Sázavou (2000) 2000 --
Studie městského informačního a orientačního systému města Týnec nad Sázavou (2013) 2013 --
Územní plán Týnec nad Sázavou (2011) 2011 --
Zásady pro spolupráci s investory při rozvoji veřejné infrastruktury města Týnec nad Sázavou (2021) 2021 --
Dokumentů: 13

Celkem dokumentů: 21