Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Šternberk

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Program rozvoje města Šternberk 2020-2025

1. Cíle programu rozvoje

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava

1.2 Rozvoj infrastruktury školských zařízení a sportovní infrastruktury

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Rozvoje technické infrastruktury a ochrana ŽP

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

1.4 Rozvoje bydlení a sociální péče

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XVI.a bytový fond
XVI.d dostupné bydlení

1.5 Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů ve městě

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.6 Rozvoj kultury a ochrana kulturních památek

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury