*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Logo ZM Šlapanice
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Jiří Kopeček
Telefon +420 602 768 132
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jakub Mikšovský
Telefon +420 533 304 328
E-mail

Šlapanice

Strategický plán rozvoje města Šlapanice 2020-2025

Přílohy k dokumentu [3.4 MB, RAR]
A.1 Socioekonomická analýza města
A.2 Zhodnocení Návrhové části Strategického plánu rozvoje města Šlapanice (z roku 2014)
A.3 Analýza hospodaření města
A.4 Kriteriální srovnání vybraných měst
A.5 Průzkum názorů občanů města Šlapanice
A.6 Průzkum mezi podnikatelskými subjekty města Šlapanice
A.7 Východiska pro návrhovou část
C.1 Akční plán
C.2 Implementace
Příloha číslo 2 Úroveň spokojenosti - dotazník občané

Web k dokumentu
*