*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak Sedlčany
Sedlčany
Znak Sedlčany
Sedlčany

Sedlčany

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cíl"
1.1 "Problémový okruh"

Strategie území správního obvodu ORP Sedlčany 2015-2024

1. Školství

1.1 Neexistence středisek volného času dětí a mládeže v regionu

1.2 Nedůvěra k venkovskému školství

2. Sociální služby

2.1 Stárnutí obyvatelstva

2.2 Nedostatečná propagace soc. služeb a komunikace uvnitř území

3. Odpadové hospodářství

3.1 Nedostatečné separace odpadů

4. Stabilita regionu - zaměstnanost

4.1 Nízký průměrný stupeň dosaženého vzdělání v ORP a nízká kvalifikace

4.2 Závislost území na veřejných rozpočtech

5. Cestovní ruch

5.1 Vytvoření produktových balíčků "ušitých na míru" návštěvníkům regionu Sedlčanska

5.2 Využití potenciálu řeky Vltavy pro cestovní ruch

*