Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
www stránky

Roudnice nad Labem

Názvy hierarchických úrovní
1. "Specifický cíl"
1.1 "Priorita"

Rozbalit detaily

Chytrá Roudnice nad Labem 2030 (2020)

1. Chytře na moderní a udržitelnou dopravu

1.1 Chytré parkování

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy

1.2 Modernizace městské hromadné dopravy

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava

1.3 Podpora elektromobility

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

1.4 Koncepční přístup k udržitelné mobilitě a využití dat

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy

2. Chytře spravované město

2.1 Vzdělávání pracovníků města ve vazbě koncept smart city a jejich další rozvoj

Deskriptory:
VII.h odborné vzdělávání
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

2.2 Pořízení nových a inovace stávajících nástrojů a služeb pro veřejnost

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT

2.3 Zefektivnění a modernizace komunikace města

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.4 Elektronizace a zefektivnění fungování úřadu a jeho organizací

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

3. Chytře na udržitelné životní prostřední a zeleň

3.1 Udržitelný a participativní přístup k zeleni na veřejných prostranstvích

Deskriptory:
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XVII.h participace občanů na veřejné správě

3.2 Efektivní odpadové hospodářství

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

3.3 Inovativní a úsporné nakládání s energiemi

Deskriptory:
II.b energetické služby
II.d hospodaření a úspory energie