Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

70029 Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (ESP 2013) - ženy

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
Poskytovatel indikátoru: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Zdroj dat: NOR
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Standardizovaný ukazatel incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta – ženy. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace (evropského standardu ESP 2013) vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C00-D09 bez C44

Jednotka:
Podíl
loading
loading
loading


Zpět