Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

Indikátor

tisk
i

Saldo migrace celkem

Deskriptory:
XXII. Demografie a propopulační opatření
Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
*Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Indikátor je úzce spjat s atraktivitou území pro život. Protože migrace velmi intenzívně reaguje na měnící se ekonomické a sociální podmínky, je indikátor také výstižnou charakteristikou těchto podmínek.

***
Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Saldo migrace (někdy čistá migrace) je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými v rámci územní jednotky a období, zpravidla za kalendářní rok. Charakterizuje tedy přírůstek (úbytek) stěhováním.

Stěhováním samezi okresy v rámci kraje a stěhování mezikrajské).

Synonymem výrazu "stěhování" je v praxi často termín "migrace", ten však v přesném smyslu slova je širším pojmem, protože zahrnuje i dojížďku do zaměstnání nebo za studiem, kterou intercenzální demografická statistika nesleduje.

Jednotka:
počet osob
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Frekvence zjišťování dat: Roční
Interpretace indikátoru:

Je-li počet případu přistěhování vyšší než počet případů vystěhování za stejné období v daném území, jde o migrační přírůstek, zisk (kladné migrační saldo). Naopak je-li počet případů vystěhování vyšší než počet případů přistěhování, jedná se o migrační úbytek, ztrátu (záporné migrační saldo).

Nedostatkem indikátoru je, že nereaguje na absolutní počet migrantů. Rovněž nevypovídá o věkové, vzdělanostní, profesní, kulturní aj. struktuře či složení migrace. Přitom tím, jak dochází ke stěhování obyvatel, mění se také věková či vzdělanostní struktura obyvatel v oblastech, které obyvatelstvo získávají a také v oblastech, které obyvatelstvo ztrácejí (ovlivnujě to ale více faktorů – viz např. https://www.czso.cz/csu/czso/101362-09-2000___2008-5_1_struktura_obyvatelstva_a_migrace)

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Ne
Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká - data o stěhování přebírá ČSÚ z informačních systémů Ministerstva vnitra a Ředitelství služby cizinecké policie.

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo; lze jej prezentovat pro vybrané subjekty v číselné podobě, např. tabulkou nebo sloupcovým grafem

loading
loading
loading


Zpět