Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
KRAJ PARDUBICKÝ
www stránky

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Strategický cíl/priorita"
1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (2016)

Dobudovat v koordinaci s ostatními regiony a nadnárodními organizacemi infrastrukturu dálkových cyklotras (koridorů) na území kraje

V koordinaci s ostatními regiony nalézt leadery jednotlivých dálkových cyklotras vedoucích přes území kraje, vytvořit loga a shodnout se na názvech těchto tras

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Dobudovat infrastrukturu pro dálkové cyklotrasy, jejich spojky a přivaděče, zejména chybějící úseky cyklostezek, rekonstruovat potřebné úseky

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Dobudovat podle jednotné národní metodiky doplňkovou infrastrukturu a značení dálkových cyklotras

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Vytvořit monitorovací systém dálkových cyklotras

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Dobudovat cyklotrasy, cyklostezky a in-line stezky s cyklodopravním, sportovním nebo rekreačním účelem, vytvořit alespoň jeden in-line produkt národního významu

Dobudovat cyklostezky pro cyklodopravní, volnočasové, sportovní a rekreační účely v krajině i v příměstských oblastech

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Dobudovat infrastrukturu pro in-line produkt národního významu

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Vybudovat bike resorty, z nichž minimálně jeden bude atraktivitou tras, zázemím, službami a marketingem patřit mezi špičku v České republice, udržet a vytvořit další MTB trasy a související atraktivity ve vhodných lokalitách kraje

Vybudovat komplexní infrastrukturu pro bike resorty, z nichž minimálně jeden bude svýmrozsahem, kvalitou a zázemím služeb patřit mezi špičku v České republice

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Rozvíjet a budovat příměstské bike areály a související aktivity

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Udržet stávající MTB trasy v souladu s metodikou ČEMBA vytvářet další trasy; využít potenciálu česko-polského příhraničí

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Optimalizovat síť cyklotras Pardubického kraje včetně dořešení návazností na sousední kraje a Polsko, nastavit dlouhodobý efektivní systém údržby a provozu cyklostezek a cyklotras

Optimalizovat síť cyklotras

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Zvýšit prostupnost hranice pro pěší a cyklisty a propojit české a polské cyklotrasy na hranici

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu

Vytvořit kvalitní marketing všech cyklo a in-line produktů, podpořit kvalitní služby a rozvoj lidských zdrojů pro cykloprodukty

Nastavení systému marketingu, rozdělení rolí a kompetencí

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

V koordinaci s národními organizacemi (Asociace měst pro cyklisty, Nadace Partnerství, Czechtourism) vytvořit komplexní marketingový produkt dálkových cyklotras

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

Podpora tvorby marketingu cyklo, in-line a MTB produktů

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

Podpora cyklo, in-line a bike sportovních aktivit a akcí

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

Nastavit dlouhodobý efektivní systém investování, údržby a provozu cyklostezek, inline stezek, cyklotras a bike resortů.

Zavedení organizačního a finančního systému údržby a provozu cyklostezek, in-line stezek, cyklotras a bike resortů

Deskriptory:
XIV.b služby cestovního ruchu