*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ PARDUBICKÝ
Znak KRAJ PARDUBICKÝ
 

KRAJ PARDUBICKÝ

Názvy hierarchických úrovní
-. "Strategická vize"
-.1 "Specifický cíl"
-.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020

-. Podpora efektivního a hospodárného rozvoje péče o památkový fond na území kraje v časovém horizontu do konce roku 2020 a dále vytvoření příznivějších podmínek pro dlouhodobou a komplexní péči o památkový fond v kraji

- Aktivní podíl na tvorbě právních norem v oblasti památkové péče

- Aktivní podíl na tvorbě právních norem v oblasti památkové péče

- Zachování a obnova památkového fondu na území Pardubického kraje

- Dotační program
- Revitalizace kulturních památek

- Kvalitní a předvídatelná veřejná správa na úseku památkové péče

- Servis informací pro vlastníky kulturních památek při revitalizaci kulturního dědictví v Pardubickém kraji
- Zvyšování profesní způsobilosti orgánů státní památkové péče v oblasti odborné ochrany památkového fondu
- Zvýšení vlivu na samosprávy obcí v zájmu jejich zapojení do obnovy památek

- Fondy EU a možnosti jejich využití pro obnovu památkového fondu v kraji

- Památky ve vlastnictví Pk
- Památky ve vlastnictví ostatních subjektů

- Propagace kraje zacílená na jeho kulturní dědictví

- Spolupráce Pk se subjekty v oblasti cestovního ruchu
- Pozitivní příklady památkové péče na území kraje
- Propagace a prezentace jednotlivých kulturních památek
*