Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak hlavní město PRAHA
hlavní město PRAHA
www stránky
web ke strategiím

hlavní město PRAHA

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (dílčí vize)"
1.1 "Cíl"

Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (2022)

1. Kultura sjednocená

Spoluprací nejdál dojdeš: spolupracovat napříč kulturní obcí, budovat partnerství napříč veřejné správy, rozvíjet tvůrčí potenciál dětí od školního věku...

2. Praha uvědomělá

Bez dat nejsou koláče: systematicky budovat znalost o kultuře, spolupracovat s mezinárodními platformami (které se věnují rozvoji měst skrze kulturu), evaluovat práci městských i nezávislých organizací, aktualizovat dotační systém na základě výstupů nové kulturní politiky...

3. Praha inspirativní

Jak se do světa volá, tak se ze světa ozývá: podporovat excelentní kulturní počiny a pro ně rozvíjet infrastrukturu, podporovat kultivaci centra města jako kulturní čtvrti, vytvářet a animovat vazby mezi kulturním dědictvím a současným uměním...

4. Praha komunitní

Kultura je tam, kde jsou lidé: podporovat rozvoj kultury a komunit v městských částech (včetně potřebné infrastruktury), podporovat kulturní a komunitní akce ve veřejném prostoru, podporovat městské organizace a aktéry z nezřizované kultury k tvorbě dostupného kulturního programu, rozvíjet potenciál města, který má ve své národnostní rozmanitosti i multietnické historii...

5. Praha prosperující

Kreativita je budoucím kulturním dědictvím: hledat, zavádět a propagovat nástroje podpory kulturních a kreativních odvětví, posilovat a budovat vztahy na poli kulturních a kreativních odvětví, usilovat o posílení flexibility vzdělávacího systému a zvýšení kompetencí umělců a kreativců pro uplatnění na trhu práce...