Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak Praha-Libuš
Praha-Libuš
www stránky

Praha-Libuš

Rozbalit detaily

Energetický plán městské části Praha-Libuš 2010-2020

1. ÚSPORY ENERGIE

1.1 Snížení energetické náročnosti budov v majetku/pověřené správě městské části

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.2 Efektivní užívání budov a chování uživatelů

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

2.1 Obnovitelné zdroje energie

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
2.1.1 Využití solární energie
2.1.1.1 Vytipování vhodných budov pro instalaci OZE
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
- zjištění budov s volným místem orientovaným na jih
- zjištění finančních partnerů a finančních zdrojů

2.1.1.2 PPP projekt instalace FVS na střechách budov v majetku MČ
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
- fotovoltaický systém

2.1.1.3 Demonstrační instalace obnovitelného zdroje
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
- solární systém pro ohřev vody v objektu č.p. 1

3. VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

3.1 Osvěta

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
3.1.1 Vzdělání a informování veřejnosti, zaměstnanců úřadu
3.1.1.1 Osvětové akce pro veřejnost
Odpovědnost:

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
- Dny zdraví
- Dny udržitelné energetiky

3.1.1.2 Osvětové akce pro děti
Odpovědnost:

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
- kampaň Display na budovách ZŠ a MŠ

3.1.1.3 Informování veřejnosti o možnostech získání dotace
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
- základní informace např. o programu Zelená úsporám

3.1.1.4 Vzdělání širšího energetického týmu ( zástupci úřadu - členové energetického týmu, příspěvkových organizací)
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
- absolvování školení pro práci se softwarem EM
- odborné semináře
- konference

3.1.1.5 Webové stránky MČ poskytující informace o EM
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2010

3.1.1.6 Softwarová aplikace EM
Odpovědnost:
Odbor správy majetku a investic

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
- využívání softwarového nástroje pro provádění EM
- informovanost občanů