*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Praha 14
Praha 14
www stránky

Praha 14

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
Praha 14 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015-2025 2015 2025
Dokumentů: 1

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
Praha 14 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje městské části Praha 14 2015-2016 2015 2016
Dokumentů: 1

Koncepce

Gestor Dokument Od Do
Praha 14 Aktualizace Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť a Akční plán na období 2014-2015 2014 2015
Praha 14 Generel dopravy městské části Praha 14 pro období 2015-2025 2015 2025
Praha 14 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14, 2014-2024 2014 2024
Praha 14 Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 2013 --
Dokumentů: 4

Celkem dokumentů: 6


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*