Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Praha 12

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009)

1. Cíle koncepce školství

1.1 Sledovat veškeré legislativní změny ve školství

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.2 Spolupracovat s Českou školní inspekcí při vyhodnocování jednotlivých inspekčních zpráv

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.3 Zachovat funkci nezávislého interního auditora podřízeného přímo řediteli škol (finanční prostředky v neinvestičním příspěvku základních a mateřských škol)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.4 Analyzovat školní vzdělávací programy v základních a mateřských školách jednou za dva roky

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.5 Podporovat preventivní programy v základních a mateřských školách (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.6 Analyzovat preventivní programy jednou za dva roky v základních a mateřských školách (prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.7 Analyzovat volnočasové aktivity jednou za dva roky

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.8 Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v městské části (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.9 Podporovat zahraniční spolupráci (cesty do zahraničí)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.10 Každoročně plánovat a vyhodnocovat kombinovaný způsob oprav

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.11 Pokračovat v plánování větších investic a dalších investičních výhledů do školských budov

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.12 Dále pokračovat v rekonstrukci školních jídelen

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.13 Sledovat možnost čerpání finančních prostředků z jiných alternativních zdrojů (školní budovy, hřiště)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

1.14 Pravidelně sledovat odborem školství, kultury a vzdělávání čerpání finančních normativů, plnění spotřebních košů, pestrost jídelních lístků

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.15 Pokračovat ve vyhodnocování kapacity základních a mateřských škol a plně využít kapacity volné

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.16 Sledovat doplňkovou činnost v základních a mateřských školách (pokles finančních prostředků v doplňkové činnosti škol)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.17 Sledovat uzavřené nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, a to vzhledem ke kapacitě škol

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.18 Od roku 2010 vyhodnocovat výpovědi velkých smluv na dobu neurčitou, a to vzhledem ke kapacitě škol

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.19 Vyhodnocovat všechny nové menší pronájmy nebytových prostor v základních či mateřských školách, a to vzhledem k jejich kapacitě

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.20 Neuzavírat velké smluvní vztahy v nebytových prostorech základních a mateřských škol, a to vzhledem k jejich kapacitě

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.21 Pokračovat ve sledování příjmů a nákladů jednotlivých škol (případné zvyšování nákladů v kapitole školství – příprava rozpočtu)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.22 Sledovat, zda ubytovny pro pedagogické pracovníky plně pokrývají požadovanou kapacitu

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.23 Důsledně dbát na vymahatelnost smluv v ubytovacích prostorech (školnických bytech, přístřeších ve školských objektech, bytovém ubytování ve školském objektu Angelovova)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání