Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Praha 12

Rozbalit detaily

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 12 2015-2020

1. Rodina, děti a mládež

1.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.2 Podpora návazných služeb pro rodiny, děti a mládež na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2. Senioři

2.1 Zajištění potřebného spektra sociálních služeb pro seniory na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.2 Podpora návazných služeb pro seniory na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3. Osoby se zdravotním a mentálním postižením

3.1 Zajištění minimální sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním a mentálním postižením na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XIII. Zdravotnictví

3.2 Podpora návazných služeb pro osoby s mentálním a zdravotním postižením na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XIII. Zdravotnictví

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením

4.1 Zajištění minimální sítě sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučení na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4.2 Podpora návazných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5. Cizinci

5.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cizince na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.2 Podpora návazných služeb pro cizince na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

6. Osoby závislé na návykových látkách

6.1 Zajištění minimální sítě sociálních služeb pro osoby závislé na návykových látkách, případně osoby trpící duševním onemocněním na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

6.2 Podpora návazných služeb pro osoby závislé na návykových látkách na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

7. Průřezová opatření

7.1 Zajištění potřebného spektra sociálních služeb na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

7.2 Podpora návazných služeb na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby

8. Organizační zajištění procesů plánování a řízení sociálních služeb na území městské části Praha 12

8.1 Zajištění potřebného spektra sociálních služeb na území MČ Praha 12

Deskriptory:
IX. Sociální služby