Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Prachatice

Strategické dokumenty
I.Průmysl a stavebnictví
II.Energetika, teplárenství, plynárenství
II.aelektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.dhospodaření a úspory energie
III.Podnikání a zahraniční obchod
III.apodnikatelské prostředí
III.bpodnikatelská infrastruktura
III.cslužby pro podnikání
IV.Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.Informační a komunikační technologie
VI.Vzdělávání
VI.apředškolní výchova
VI.bzákladní vzdělávání
VI.cstřední vzdělávání
VI.dvyšší odborné vzdělávání
VI.hdalší vzdělávání
VI.iceloživotní učení
VII.Zaměstnanost a trh práce
VIII.Sociální začleňování
IX.Sociální služby
IX.asociální poradenství
IX.bsociální péče
IX.csociální prevence
IX.dsociální infrastruktura
X.Rodinná politika
X.dslužby pro rodiny a děti
XI.Doprava
XI.asilniční doprava
XI.imobilita
XI.jbezpečnost v dopravě
XI.knemotorová doprava
XII.Životní prostředí
XII.bnakládání s odpady
XII.eochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.iochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XIII.Zdravotnictví
XIII.bkvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb
XIV.Cestovní ruch
XIV.ainfrastruktura cestovního ruchu
XIV.bslužby cestovního ruchu
XIV.cpropagace a marketing cestovního ruchu
XV.Kultura
XV.akulturní dědictví
XV.bkulturní památky a umění
XV.cpropagace a marketing kultury
XVI.Bydlení
XVI.abytový fond
XVII.Veřejná správa
XVII.boptimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.fkomunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.gúzemní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVII.hparticipace občanů na veřejné správě
XVIII.Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XX.abezpečnost a veřejný pořádek
XX.bkriminalita a prevence kriminality
XXI.Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXI.atělesná výchova, sport, turistika
XXI.bzájmová činnost a rekreace
XXII.Demografie a propopulační opatření
XXIII.Ochrana spotřebitelů
XXIV.Udržitelný rozvoj

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj

.. deskriptory - podrobnější členění