Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Olomouc

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán rozvoje města Olomouc 2017-2023 2017 2023
Strategie území správního obvodu ORP Olomouc 2015-2024 2015 2024
Dokumentů: 2

Strategický dokument

Dokument Od Do
4. komunitní plán sociálních služeb Olomoucka 2016–2019 2016 2019
Koncepce prevence kriminality města Olomouc 2016-2020 2016 2020
Koncepce rodinné politiky statutárního města Olomouc 2016-2018 2016 2018
Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouc 2015-2020 2015 2020
Koncepce vodního hospodářství města Olomouc (2014) [akt. 2016] 2014 2043
Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc (2018) 2018 --
Plán odpadového hospodářství statutárního města Olomouc (2016) 2017 2023
Plán udržitelné městské mobility Olomouc 2018-2030 2018 2030
Strategie rozvoje cestovního ruchu Olomouc 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 9

Celkem dokumentů: 11
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů