Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Nový Jičín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících Nový Jičín 2020-2024

1. Péče o handicapované

1.1 Potřeba vhodných pracovních míst uzpůsobených pro osoby se zdravotním postižením

1.2 Potřeba uplatnění osob se středně těžkým-těžkým zdravotním postižením, poruchou autistického spektra (PAS)

1.3 Potřeba aktivního trávení volného času lidí se zdravotním postižením

1.4 Potřeba zapojení osob s duševním onemocněním do běžného života

2. Péče o rodinu

2.1 Podpora rozvoje rodičovských kompetencí u rodičů s nezletilými dětmi

2.2 Podpora rodin s nezletilými dětmi prostřednictvím podpůrné péče

3. Péče o seniory

3.1 Zajistit, aby senioři mohli při náhlé ztrátě soběstačnosti žít v přirozeném prostředí

3.2 Podpora kvalitního života seniorů

4. Péče o sociální začleňování

4.1 Potřeba bydlení pro osoby bez přístřeší s vysokou mírou podpory

4.2 Problémy s pracovními příležitostmi pro osoby se specifickými potřebami

4.3 Podpora občanů zatížených dluhovou problematikou

5. Průřezové (systémové) cíle

5.1 Podpora pečujících

5.2 Problematika bydlení, nízkonákladové bydlení, bydlení pro osoby se zvýšenou mírou podpory

5.3 Meziresortní spolupráce

5.4 Informovanost laické i odborné veřejnosti, problémy s nízkou informovaností občanů o povinnostech nebo možnostech nahlášení různých situací