Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR po roce 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu Ministerstvo vnitra
Datum schválení
12.11.2021
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
GeoInfoStrategie2020+ kontinuálně navazuje na Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), je v souladu s principy a cíli eGovernmentu, vytváří podmínky pro realizaci zásadních projektů nad prostorovými daty s celonárodním významem v show
Implementace
Implementace GeoInfoStrategie2020+ bude probíhat v rámci činnosti Pracovního výboru pro prostorové informace Rady vlády pro informační společnost. Implementační plán je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2014 č. 815
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1014 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 04/2024, 2026 – předložení vládě ČR informace o implementaci GeoInfoStrategie2020+ 6/2028 – předložení vládě ČR souhrnné informace o implementaci GeoInfoStrategie2020+ neuvedeno