*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu MV
Datum schválení
2.11.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie rozvoje ICT služeb shrnuje problematiku eGovernmentu, resp. elektronických služeb veřejné správy v České republice a poskytuje kritickou analýzu současné úrovně elektronizace veřejné správy. show
Implementace
Realizace strategie je ve sdílené gesci ministerstva vnitra a financí. Konkrétní návrh opatření vč. vyčíslení realizovaných úspor a analýzy dopadů bude primárně obsažen ve zprávách o plnění popř. v doprovodných usneseních vlády.
Výchozí legislativa
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
889 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne 31. března a 30. září daného roku neuvedeno
*