Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy ČR (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
odbor eGovernmentu MV
Datum schválení
2.11.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Strategie rozvoje ICT služeb shrnuje problematiku eGovernmentu, resp. elektronických služeb veřejné správy v České republice a poskytuje kritickou analýzu současné úrovně elektronizace veřejné správy. show
Implementace
Realizace strategie je ve sdílené gesci ministerstva vnitra a financí. Konkrétní návrh opatření vč. vyčíslení realizovaných úspor a analýzy dopadů bude primárně obsažen ve zprávách o plnění popř. v doprovodných usneseních vlády.
Výchozí legislativa
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
889 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne 31. března a 30. září daného roku neuvedeno