Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO VNITRA

Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
MV - odbor bezpečnostní politiky
Datum schválení
5.10.2020
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Cílem Strategie je zlepšit podmínky orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí při zajištění prevence a potírání trestné činnosti související s odpady. Na základě toho byly identifikovány čtyři specifické cíle: show
Implementace
Opatření jsou formulována jako úkol, za jehož plnění je zodpovědný orgán, který je u něj uveden, a zároveň je stanoven časový rámec, ve kterém má být úkol splněn.
Výchozí legislativa
Strategie je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 13. ledna 2020 č. 41 o návrhu dalšího postupu pro plnění doporučení vyplývajících z Hodnotící zprávy o České republice osmého kola vzájemných hodnocení Praktické provádění a fungování evropských politik v oblasti předcházení a potírání trestné činnosti proti životnímu prostředí.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
984 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne hodnocení proběhne na konci platnosti dokumentu (07/2024) neuvedeno