*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky
Znak MINISTERSTVO VNITRA
MINISTERSTVO VNITRA
www stránky

MINISTERSTVO VNITRA

Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (2016)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO VNITRA
Garant za instituci
Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT
Datum schválení
28.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2022
Popis dokumentu
Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR obsahuje koncepci, jak ve veřejné správě řešit celou řadu dlouhodobých problémů v oblasti informačních systémů, aplikací a informačních a komunikačních technologií, a jak v této oblasti maximalizovat výhody plynoucí z využívání show
Implementace
Implementace dokumentu je zajišťována MV a je rámcově rozdělena do několika postupných fází: show
Výchozí legislativa
Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020,

Usnesení hospodářského výboru Parlamentu ČR z 25. schůze ze dne 2. září 2015, které uložilo Ministerstvu vnitra „Vypracovat koncepci správy a zabezpečení datových úložišť státní a veřejné správy“.

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/20 NKÚ „Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání datových center z r. 2015“. Kontrolní závěr konstatuje: „V současnosti tedy není nastaven systém rozvoje udržitelnosti sdílených služeb datových center, není stanovena koordinace budování a rozvoje datových center, není stanoveno, kde by měly být současné i nově vzniklé informační systémy provozovány, a neexistují pravidla pro přechod veřejné správy do datových center provozovaných Českou poštou či STC.“
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1050 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne nerelevantní neuvedeno
*