*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
www stránky
web ke strategiím

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Strategie, cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů

Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Další subjekty

Akreditační komise pro vyšší vzdělání (AKPVV)

Česká školní inspekce (ČŠI)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

*