Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
www stránky
web ke strategiím

Indikátor

tisk
i

Výdaje na kulturu - suma

Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo financí
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Kultura označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Již z této definice je zřejmý význam kultury pro udržitelný rozvoj.

Činnosti v kultuře jsou (až na výjimky) svojí povahou ekonomicky ztrátové, ať je provozuje jakýkoliv typ právnické osoby.

Výsledkem reformy veřejné správy je, že nadále bude financování kultury v ČR spočívat především na zastupitelstvech obcí, měst a krajů, resp. na rozpočtech územní samosprávy. Výjimku budou zřejmě i nadále tvořit především výdaje státního rozpočtu na památkovou péči. Funguje i systém poskytování dotací ze státního rozpočtu na činnosti kultury prostřednictvím grantů (zejména jako nástroj konkrétního vyjádření podpory priorit ve smyslu schválené kulturní politiky).
Popis dat: Výdaje na kulturu (rozpočtová položka v odvětvovém třídění obecního rozpočtu - pododdíl 331) zahrnují veškeré výdaje na kulturní činnost (film, divadlo, knihovny, hudba, muzea, galerie ad.).

Data jsou v Monitoru dostupná takto:
- nejdříve si vybrat analyzovanou obec – napr. Chrudim monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- v horni liště se objevi odkaz „rozpočet“ - monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- hned pod ni je další odkaz „odvětvový rozklikavací pro výdaje“ - monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00270211
- po rozkliknutí  položky „služby pro obyvatelstvo“ se objevi položka „kultura“ (pododdil 331).

Indikator zahrnuje všechny dilci položky, tedy cely pododdil 331.
Zdroj dat: Databáze MF ČR – Monitor (viz  monitor.statnipokladna.cz/2018/)
Odpovědnost: ÚŘAD Ministerstvo financí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Výdaje na kulturu (rozpočtová položka v odvětvovém třídění obecního rozpočtu - pododdíl 331) zahrnují veškeré výdaje na kulturní činnost (film, divadlo, knihovny, hudba, muzea, galerie ad.). Indikátor je celkovou sumou všech výdajových položek rozpočtového odvětvového pododdílu 331).
Jednotka:
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne
Interpretace indikátoru:

Kultura patří mezi nejsložitější oblasti společenského života. Její projevy jsou nejen mnohostranné, ale ve značné míře také nehmotné a proto i stěží „uchopitelné“. Výdaje na kulturu vyjadřují zájem a podporu kulturnímu dění v obci. Z tohoto hlediska lze ve zjednodušujíí interpretaci považovat vyšší nebo rostoucí výdaje za pozitivní jev. V analýzách je nutné brát do úvahy další indikátory a kvalitativní charakteristiky podporovaných akcí. Obecný cíl či limit neexistuje. Možná je interpretace pomocí benchmarkingu, sledování vývoje indikátoru v čase (trend), nebo vyjádření jako podíl z celkového rozpočtu obce. Pro porovnání - Ministerstvo kultury v poslednich letech hospodaří v rámci své rozpočtové kapitoly s prostředky představujícími necelé procento z celkových výdajů státního rozpočtu (po dečtení výdajů na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je to okolo 0,7 %).

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo, lze prezentovat v tabulce, v grafu apod.Porovnání krajů v jednotlivých letechVývoj v jednotlivých krajích

201020112012201320142015201620172018
hlavní město PRAHA 1 304 397 120 1 234 245 765 1 236 872 985 1 137 868 433 1 319 337 398 1 277 922 518 1 294 295 897 1 550 791 924 1 651 984 821
KRAJ JIHOČESKÝ 238 374 780 258 789 364 242 691 197 228 713 108 247 331 487 266 438 740 262 055 451 320 319 566 381 679 733
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 153 545 040 165 014 965 155 369 347 148 457 624 164 525 773 257 926 177 249 851 458 266 304 442 340 190 729
KRAJ KARLOVARSKÝ 127 100 360 100 949 090 101 748 712 103 308 267 128 699 889 153 161 258 187 683 727 139 877 743 157 009 969
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ 160 959 350 163 404 815 164 629 155 190 136 870 238 484 699 256 210 977 207 370 606 193 854 485 238 546 177
KRAJ LIBERECKÝ 121 842 480 107 833 221 127 816 567 155 759 307 114 395 321 131 884 124 127 945 738 139 654 057 184 866 971
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 241 979 660 230 737 106 228 195 685 270 901 447 235 017 303 237 575 190 274 585 069 323 076 049 359 945 071
KRAJ OLOMOUCKÝ 224 415 500 270 086 384 243 803 513 210 776 039 193 687 510 234 618 778 240 641 882 274 850 472 439 038 448
KRAJ PARDUBICKÝ 127 608 880 108 932 626 138 902 240 157 017 965 131 725 983 139 932 158 121 689 674 140 173 832 244 923 304
KRAJ PLZEŇSKÝ 299 931 520 281 520 426 309 194 332 271 329 590 233 356 687 285 665 875 294 441 004 319 478 167 427 947 710
KRAJ STŘEDOČESKÝ 369 829 990 272 305 455 344 536 686 251 604 258 253 255 530 518 476 623 364 688 946 368 162 736 446 594 693
KRAJ ÚSTECKÝ 190 973 240 197 565 048 211 580 145 215 617 012 189 087 721 197 608 300 231 251 931 275 074 342 408 817 150
KRAJ VYSOČINA 141 775 270 131 660 308 134 775 933 160 720 793 162 048 874 166 529 445 160 954 561 178 254 118 209 660 144
KRAJ ZLÍNSKÝ 174 834 950 204 941 381 473 479 496 783 452 416 186 009 392 200 081 487 204 065 795 227 866 818 286 856 813
Průměr krajů 276 969 153 266 284 711 293 828 285 306 118 795 271 211 683 308 859 404 301 537 267 336 981 339 412 718 695