Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak MINISTERSTVO OBRANY
MINISTERSTVO OBRANY
www stránky

MINISTERSTVO OBRANY

Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO OBRANY
Garant za instituci
Ministerstvo obrany
Datum schválení
1.4.2019
Doba platnosti
2019 - 2024
Popis dokumentu
Koncepce je součástí struktury strategických a koncepčních dokumentů pro oblast bezpečnosti a obrany státu, jež společně vytvářejí podmínky pro realizaci opatření k zajišťování obrany České republiky. show
Implementace
Kromě obsahuje výčet 32 konkrétních úkolů k zajištění její průběžné implementace prostřednictvím komplexního a vzájemně se doplňujícího přístupu ústředních správních úřadů, správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
220 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 1x za 2 roky neuvedeno