Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Poslání"
1 "Obecný cíl"
1.1 "Strategický projekt"

Strategie ICT Ministerstva kultury ČR 2015-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Zajistit informační podporu elektronizace a zefektivnění výkonu agend a služeb, které rezort vykonává v rámci veřejné správy a služeb pro svoje klienty, ať už plně elektronických, či poskytovaných s podporou elektronizace.
1 IT podpora naplňování podstaty funkce spravované organizace – zajištění provozní stability všech systémů
Modernizace datových center
Řídit v dlouhodobém měřítku kvalitu informačních služeb a informačních systémů provozovaných rezortem a jeho orgány veřejné moci.
2 Efektivní řízení služeb, standardizace řízení služeb (ITIL, TOGAF)
Zavedení řízení architektury
Formalizace řízení kvality
Implementace metodického rámce řízení služeb
Modernizace ekosystému nástrojů pro řízení kvality služeb
3 Snížení celkových nákladů
Centralizované zadávání v oblasti infrastruktury a technologií
Modernizace ekosystému nástrojů pro řízení kvality služeb
Poskytovat prostředky pro ochranu a zabezpečení rezortem zpracovávaných údajů, informací a poskytovaných služeb.
4 Zajištění kybernetické a informační bezpečnosti
Zavedení Jednotného systému řízení bezpečnosti
Projekty v oblasti bezpečnosti
Revize rezortních standardů
Poskytovat nástroje pro řízení rezortu na základě možností včasného, hromadného zpracování informací a údajů.
5 Konsolidované řízení IT projektů
Implementace metodického rámce řízení služeb
Formalizace řízení kvality
6 Zajištění kontinuity služeb
Modernizace datových center
Zajistit dlouhodobé řízení informačních systémů a poskytování jejich služeb v souladu s legislativou i s technickými a architektonickými principy eGovernmentu jak v ČR, tak v rámci mezinárodní interoperability.
7 Soulad s požadavky E-Governmentu
Privátní Cloud
Pořízení informačního systému RCNS
Otevřená data
Vyhledávat a případně realizovat nové způsoby zpracování informací vyplývajících z rozvoje informatizace.
8 Konsolidovaná práce s daty prostřednictvím integrované platformy tak, aby bylo významně zkvalitněno manažerské rozhodování, zvýšena provozní efektivita a umožněn vznik nových datových produktů
Zavedení integrované digitální platformy k řízení datových zdrojů
Poskytovat rezortu i zbytku veřejné správy služby informační společnosti plynoucí z agend, jež rezort vykonává, a to se zachováním významné bezpečnosti a také kvality poskytovaných služeb. Rozvíjet moderní elektronické služby pro klienty.
9 Digitalizace národního kulturního dědictví
Otevřená data
Projekty v oblasti digitalizace
Rozvoj informačního systému Czechiana
10 Přístup k integrované platformě a veškerým interním informacím pomocí mobilního zařízení v „terénu“. Propojení a provázání veškerých informací tak, aby bylo možné zdokumentování a následná implementace podkladů online přímo do systému
Rozvoj informačního systému Czechiana
11 Podpora výzkumu a vývoje
Pořízení systému JEGIS
12 Efektivní rozhodování a plánování
Implementace metodického rámce řízení služeb
Formalizace řízení kvality
Modernizace ekosystému nástrojů pro řízení kvality služeb
Manažerský informační systém