Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Cíl"

Koncepce účinnějšího působení Ministerstva kultury ČR ve vztahu k zahraničí 2013-2018

GesceSpolugesceSpolupráce
Dát zahraničnímu kulturnímu působení Ministerstva kultury České republiky určitou orientaci, která by byla vodítkem, nebo alespoň nosnou informací pro koncepce dalších subjektů činných v oblasti kultury
A Utváření a posilování pozitivního obrazu České republiky v zahraničí
Prezentace kulturního bohatství
Péče o kulturní bohatství
Kulturní výměna
B utváření a posilování kulturního povědomí a vzdělanostního potenciálu obyvatel České republiky
Poznání kulturního bohatství jiných zemí
C uchování a podpora kulturní rozmanitosti jako zdroje inovací v tuzemsku i v dalších zemích
Implementace best practices v péči o kulturní rozmanitost
D posilování mezinárodního povědomí o společných kořenech dochovaného kulturního dědictví, a to materiálního i nemateriálního
Sdílení best practices v péči o společné kořeny dochovaného kulturního dědictví
E udržení a posilování příznivých podmínek mezinárodní kooperace v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
Mezinárodní kooperace v oblasti kulturních a kreativních průmyslů
F podpora „vývozu“ české kultury
Navazování, posilování a rozšiřování mezinárodních politických vztahů ČR a dosahování obecných cílů české zahraniční politiky a otevírání dveří českému hospodářskému exportu
Prezentace českého kulturního bohatství v zahraničí pro posilování motivace turistické návštěvnosti České republiky
G podpora nástrojů kulturní diplomacie
prosazování cílů a strategických zájmů zahraniční politiky ČR