Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Opatření strategického cíle"

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

GesceSpolugesceSpolupráce
Posílit a uchovat hodnoty české filmové kultury, rozvinout český filmový průmysl a učinit jej
konkurenceschopným v mezinárodním měřítku
ZAJISTIT DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ STÁTNÍHO FONDU ČR PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
ZMĚNA VE VYMEZENÍ POJMŮ – NOVELIZACE ZÁKONA Č. 273/1993 SB., O NĚKTERÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY, ŠÍŘENÍ A ARCHIVOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (O AUDIOVIZI)
EVIDENCE PODNIKATELŮ V OBLASTI AUDIOVIZE
INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ A DISTRIBUCE PODPOR
ROZŠÍŘENÍ OKRUHŮ PODPOR SFPRČK A JEJICH PŘESNÁ DEFINICE
PODPORA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, REALIZACE EVROPSKÉ ÚMLUVY O FILMOVÉ KOPRODUKCI
STRATEGIE PREZENTACE A PROPAGACE ČESKÉ KINEMATOGRAFIE A FILMOVÉHO PRŮMYSLU
DIGITALIZACE ČESKÝCH FILMŮ VE SPRÁVĚ STÁTU A JEJICH ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ
OZNAČOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Z HLEDISKA PŘÍSTUPNOSTI
BOJ PROTI PIRÁTSTVÍ
PODPORA MOBILITY TVŮRČÍCH PROFESÍ V OBLASTI AUDIOVIZE (VÍZOVÁ POLITIKA)
VÝKON ČINNOSTI DÍTĚTE PŘI VÝROBĚ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL
STRATEGIE PROPAGACE ČR JAKO FILMOVÉ DESTINACE, VČETNĚ METODIKY PODPORY
NÁVRH ZÁKONA O KINEMATOGRAFII