Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO KULTURY

Názvy hierarchických úrovní
"Globální cíl"
1 "Prioritní cíl"
1.1 "Opatření"

Integrovaná strategie podpory kultury v ČR do roku 2020

GesceSpolugesceSpolupráce
Zvýšit kvalitu péče o hmotné i nehmotné kulturní bohatství
1 ZAJISTIT UCHOVÁNÍ A ROZVOJ KULTURNÍHO BOHATSTVÍ A ZEFEKTIVNIT JEHO PROPAGACI
1.1 Národní kulturní památky a památky UNESCO
1.2 Pamětihodnosti Evropského dědictví
1.3 Paměťové instituce
1.4 Evidence a monitoring
1.5 Infrastruktura pro návštěvníky, zpřístupnění a zabezpečení kulturního bohatství
1.6 Drobné nemovité kulturní památky nacházející se ve venkovském prostoru a památky v havarijním stavu
1.7 Technické nemovité památky
1.8 Obnova kulturní krajiny
1.9 Osvěta a propagace
1.10 Rozvoj kultury v Hlavním městě Praze
Zvýšit úroveň správy a dostupnosti kulturních hodnot
2 ZAJISTIT A VYUŽÍT DIGITALIZACI KULTURNÍHO OBSAHU A VEŘEJNÝCH KULTURNÍCH SLUŽEB PRO PODPORU POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY ÚČINNÉ VEŘEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI KULTURY, KREATIVITY, INOVACÍ A ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
2.1 Evidence a standardizace
2.2 Digitalizace, zpřístupnění a dlouhodobé uchovávání
2.3 Činnosti veřejné povahy v oblasti kultury
2.4 Mezioborová interakce
Zlepšit podnikání a inovace v oblasti kultury
3 VYUŽÍT SOCIOEKONOMICKÝ POTENCIÁL KKO PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCE-SCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
3.1 Mezisektorové partnerství a inovace
3.2 Kreativní kultura
3.3 Propojení KKO a kulturního bohatství
Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v oblasti kultury
4 ZEFEKTIVNIT NASTAVENÍ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ V OBLASTI KULTURY A ZVÝŠIT ODBORNOU KAPACITU PRACOVNÍKŮ KULTURY I VEŘEJNOSTI
4.1 Zapojení znevýhodněných občanů a minorit
4.2 Celoživotní vzdělávání
4.3 Konkurenceschopnost lidských zdrojů
4.4 Zaměstnanost