Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO FINANCÍ

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituci
Odbor 37 - Hospodářská politika
Datum schválení
30.4.2020
Doba platnosti
2020 - 2023
Popis dokumentu
Jedná se o každoročně připravovaný dokument, který specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. show
Implementace
Strategie vychází z programových priorit vlády, která je zároveň odpovědná za její implementaci v subsektoru ústřeních vládních institucí prostřednictvím střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů. V rámci dalších subsektorů (místní vládní instituce - tj. show
Na RS VI ČR 2021-2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
488 / 20
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Součást Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2021 až 2023 tvoří také Konvergenční program České republiky (2020).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně každoročně neuvedeno