*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2020-2022

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2020-2022
[RS VI ČR 2020-2022]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituciOdbor 37 - Hospodářská politika
Datum schválení29.4.2019
Doba platnosti2019 - 2022
Popis dokumentu
Jedná se o každoročně připravovaný dokument, který specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. show
Implementace
Strategie vychází z programových priorit vlády, která je zároveň odpovědná za její implementaci v subsektoru ústřeních vládních institucí prostřednictvím střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů. V rámci dalších subsektorů (místní vládní instituce - tj. show
Na RS VI ČR 2020-2022 navazuje implementační dokumentKonvergenční program České republiky (2019)
Výchozí legislativaZákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
278 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+1 – dotyková
Poznámka k dokumentuSoučást Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2020 až 2022 tvoří také Konvergenční program České republiky (2019).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně každoročně neuvedeno

Archiv

*