*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
 

MINISTERSTVO FINANCÍ

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2019-2021

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR 2019-2021
[RS VI ČR 2019-2021]
Odpovědná instituceMINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituciOdbor 37 - Hospodářská politika
Datum schválení30.4.2018
Doba platnosti2018 - 2021
Popis dokumentu
Jedná se o každoročně připravovaný dokument, který specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. show
Implementace
Strategie vychází z programových priorit vlády, která je zároveň odpovědná za její implementaci v subsektoru ústřeních vládních institucí prostřednictvím střednědobých výdajových rámců státního rozpočtu a státních fondů. V rámci dalších subsektorů (místní vládní instituce - tj. show
Výchozí legislativaZákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
281 / 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuSoučást Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2019 až 2021 tvoří také Konvergenční program České republiky (2018).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně každoročně neuvedeno

Novější

*