*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky
Znak MINISTERSTVO FINANCÍ
MINISTERSTVO FINANCÍ
www stránky

MINISTERSTVO FINANCÍ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní cíl"
1 "Oblast"
1.1 "Opatření"

Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Rozvoj kapitálového trhu v České republice

Podpora domácností (investorů)

Zavedení účtu dlouhodobých investic
Zatraktivnění investic do investičních fondů z iniciativy investora
Vzdělávání drobných investorů a investičních poradců o kapitálovém trhu
Vytvoření webového centra(rozcestníku) informací o cenných papírech a jejich emitentech
Analýza dostupnosti měnového zajištění
Zdokonalení toku informací od emitentů k investorům

Podpora podniků (emitentů)

Vzdělávání finančních ředitelů malých a středních podniků o možnostech financování přes
kapitálový trh
Zlepšení podmínek fungování tzv. business angels v České republice
Analýza možností rozvoje investičního crowdfundingu v České republice
Analýza možnosti vytvoření jednodušší formy akciové společnosti
Standardizace poskytování informací emitenty v angličtině
Internacionalizace finančního výkaznictví
Vytvoření a implementace tabulky hodnocení správy a řízení společností
Podpora rozvoje peněžního trhu

Podpora profesionálních účastníků kapitálového trhu (tržní infrastruktury)

Větší zapojení penzijních fondů do fungování kapitálového trhu v České republice
Další zatraktivnění podfondů
Podpora využití formátu XML při vyžadování informací od finančních institucí (zejména
v rámci exekucí)
Analýza možností úpravy evidence investičních nástrojů
Podpora obchodování s korporátními dluhopisy
Vytvoření a uveřejnění pokynů ohledně vstupního due diligence pro zahraniční investiční
fondy

Podpora České republiky (státu)

Analýza dalších možností rozvoje trhu se státními dluhopisy
Aktivní zapojení se do panevropských i globálních iniciativ
Aktivní zapojení při vyjednávání právních předpisů EU
Zajištění stáží pro státní úředníky a regulátory
Sledování kritérií k získání statusu „rozvinutý kapitálový trh“ dle MSCI
Vzdělávání státem ovládaných společnosti o možnostech financování se přes kapitálový trh
Zpřístupnění překladů právních předpisů upravujících kapitálový trh do anglického
jazyka
*