Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO FINANCÍ

Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO FINANCÍ
Garant za instituci
MF - 07/35/3501
Datum schválení
4.3.2019
Doba platnosti
2019 - 2023
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 - 2023 si klade za cíl představit silné a slabé stránky kapitálového trhu v České republice a, jakožto strategický dokument, nastínit možný budoucí směr fungování kapitálového trhu v České republice za současného navržení opatření a zásad, show
Implementace
Koncepce obsahuje návrh asi 30 opatření legislativního i nelegislativního charakteru. Za celkovou koordinaci odpovídá odd. 3501. MF bude vládu každý rok informovat o plnění opatření.
Výchozí legislativa
Koncepce navazuje na projekt Evropské komise k vytvoření Unie kapitálových trhů (započato Zelenou knihou z února 2015) a zabývá se problematikami, které nemohou být řešeny na úrovni EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
156 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno