Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Liberec

Strategické dokumenty

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ (2022) 2021 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030 2018 2030
Komunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec 2018-2022 2018 2022
Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019-2022 2019 2022
Místní plán inkluze města Liberce 2019-2021 2019 2021
Plán dopravní obslužnosti Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023 2017 2023
Plán odpadového hospodářství statutárního města Liberec (2016) 2017 --
Plán prevence kriminality statutárního města Liberec 2020-2022 2020 2022
Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023 2017 2023
Plán rozvoje sportu v Liberci 2018-2020 2018 2020
Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec 2016-2019 2016 2019
Strategický rámec MAP pro ORP Liberec (2016) 2016 --
Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec (2016) 2016 --
Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022 2020 2022
Dokumentů: 13

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Akční plán protihlukových opatření pro aglomeraci Liberec (2019) 2019 --
Územní plán Liberec (2020) 2020 --
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 16
.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů