Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

Výdaje na rozvojovou spolupráci - suma

Poskytovatel indikátoru: Ministerstvo financí
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zahraniční rozvojová spolupráce se v průběhu let stala jedním z hlavních nástrojů podpory rozvoje v chudších částech světa. Představuje pomoc vyjádřenou transferem financí, materiálu, expertní nebo technickou asistencí za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje partnerských zemí.

Vyspělé státy projevují solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí jejich zahraniční politiky a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs, konkrétně Cíl č. 1 - Vymýtit extrémní chudobu a hlad ad.). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.
Popis dat: Databáze MF ČR – Monitor (viz  monitor.statnipokladna.cz/2018/)
Zdroj dat: MF
Odpovědnost: ÚŘAD Ministerstvo financí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor je suma výdajů ve všech rozpočtových položkách podoodílu 622 „Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)“
Jednotka:
Mezinárodní porovnatelnost:
Ne - výdaje na rozvojovou spoluprácí na úrovni města nebudou pravděpodobně metodicky porovnatelné
Interpretace indikátoru:

Na národní úrovni existuje Strategie ZRS ČR 2018 – 2030, kterou vláda ČR schválila v r. 2017. ta stanovuje hlavní principy pro realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v období platnosti Agendy OSN pro udržitelný rozvoj. Výdaje na ZSR pomalu rostou, přesto však zdaleka nedosahují našich mezinárodních závazků. Podle závazku přijatého v roce 1970 všemi státy OSN by měly všechny vyspělé země vyčlenit na zahraniční rozvojovou spolupráci 0,7 % svého národního důchodu. Příspěvek ČR představuje zhruba 0,15 % domácího národního důchodu. V současné době jsou české příspěvky na zahraniční rozvojovou spolupráci jedny z nejnižších v celé Evropské unii. Výdaje na ZRS města lze hodnotit pomocí cíle (mezinárodního nebo pro dané měso, pokud existuje), porovnáním mezi městy (výdaje na ZRS na osobu), sledovnánim trendu apod. Pří hodnocení je nutno brát do úvahy další faktory jako efektivita využití ZRS, potřebnost, ad..)

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Vysoká - data MF

Prezentace indikátoru:

Indikátor je číslo - prezentovat lze v tabulce, grafem apod.



Porovnání krajů v jednotlivých letech



Vývoj v jednotlivých krajích

201020112012201320142015201620172018
hlavní město PRAHA 36 667 190 3 359 979 2 838 047 3 871 514 3 547 389 3 794 461 1 895 756 1 640 229 2 089 316
KRAJ JIHOČESKÝ 756 330 2 977 114 1 335 209 2 789 389 2 518 133 794 848 774 780 774 636 732 206
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 63 391 650 51 032 601 27 555 392 72 155 805 81 847 236 29 659 108 52 570 823 93 531 050 28 726 253
KRAJ KARLOVARSKÝ 2 486 930 1 647 208 1 355 516 585 335 2 081 602 959 979 0 0 2 647 307
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 1 281 980 2 032 604 725 082 676 337 760 484 31 820 70 911 1 041 946 4 121 631
KRAJ OLOMOUCKÝ 200 000 1 059 968 567 076 217 071 525 472 0 0 0 0
KRAJ PARDUBICKÝ 800 000 200 000 0 150 000 1 330 000 1 499 987 1 980 000 2 359 996 70 785
KRAJ PLZEŇSKÝ 5 095 360 3 729 906 4 722 539 4 069 278 4 144 206 4 399 077 3 676 627 4 048 319 4 097 541
KRAJ STŘEDOČESKÝ 0 0 0 3 712 527 080 3 730 330 2 936 918 4 820 459 2 908 194
KRAJ ÚSTECKÝ 2 812 450 3 553 930 3 572 254 1 342 316 24 280 844 31 423 652 722 606 562 401 1 347 766
KRAJ VYSOČINA 7 390 140 6 655 261 6 765 364 7 374 330 8 049 540 7 813 386 8 721 513 7 643 242 8 113 302
KRAJ ZLÍNSKÝ 5 123 000 2 741 997 1 866 400 1 750 000 1 540 000 1 006 000 1 000 000 900 000 1 000 000
Průměr krajů 11 455 003 7 180 961 5 130 288 7 915 424 10 929 332 7 737 513 7 434 993 11 732 228 5 077 664