Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

Indikátor

tisk
i

5758 Výdaje veřejného rozpočtu

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Popis dat: Výdaje jsou veškeré návratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytování návratné platby (půjčky) za účelem rozpočtové politiky.
Výdaje dělíme z hlediska analytického rámce (dle druhového třídění) především na běžné a kapitálové.
Běžné výdaje jsou výdaje, které slouží na pokrytí běžných a pravidelně se opakujících potřeb územního samosprávného celku. Jsou to výdaje spojené s výkonem státní správy, výdaje na vlastní činnost obce dále pak výdaje spojené s péčí o vlastní majetek apod.
Běžné výdaje (které jsou zahrnuty v druhové třídě 5) dál dělíme na :
· neinvestiční nákupy – opětované (s přímou protihodnotou) výdaje za zboží a služby neinvestiční povahy, náklady související s pracovní silou, jako jsou mzdy a pojistné, úhrady energií, nájemné, opravy a udržování vlastního majetku. Jsou identické se seskupením položek 50 a 51.
· neinvestiční transfery – neopětované (bez přímé protihodnoty) výdaje na neinvestiční účely charakteru dotací, příspěvků a dávek poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku. Jsou to např. dotace dobrovolným svazkům obcí, příspěvky na provoz vlastních příspěvkových organizací. Patří do seskupení položek 52-55 a 57.
· neinvestiční půjčky – návratné poskytované (půjčené) prostředky jiným subjektům na neinvestiční účely. Jsou obsaženy v seskupení položek 56.
Kapitálové výdaje (které jsou v třídě 6) dělíme dále na:
· investiční nákupy – opětované výdaje na pořízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, akcií a majetkových účastí jako nástroje rozpočtové politiky. Jsou v seskupení položek 61 a 62.
· investiční transfery – neopětované výdaje charakteru dotací, příspěvků a dávek na investiční účely poskytovaných mimo rozpočtovou jednotku. Obsahuje je seskupení položek 63 a 67.
· investiční půjčky - návratné poskytované prostředky jiným subjektům na investiční účely. Reprezentuje je seskupení položek 64.
Odpovědnost: Český statistický úřad
Poznámka ke zdroji dat:
ČSÚ - VDB


2012201320142015
ČESKÁ REPUBLIKA 90 728 918 84 414 005 108 803 672 112 502 771


Porovnání krajů v jednotlivých letechVývoj v jednotlivých krajích

2012201320142015
hlavní město PRAHA 17 337 451 13 437 543 21 302 939 10 096 913
KRAJ JIHOČESKÝ 5 555 792 4 791 549 6 495 308 7 335 181
KRAJ JIHOMORAVSKÝ 9 907 901 9 491 443 13 061 002 14 933 009
KRAJ KARLOVARSKÝ 3 057 434 2 057 358 2 958 702 4 171 186
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ 3 467 836 3 799 616 4 684 675 5 455 155
KRAJ LIBERECKÝ 2 628 513 3 006 393 3 370 704 4 056 921
KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ 9 619 105 10 366 094 10 732 237 12 484 164
KRAJ OLOMOUCKÝ 5 092 931 5 013 200 6 126 871 7 653 401
KRAJ PARDUBICKÝ 3 326 338 3 202 211 4 237 424 5 421 260
KRAJ PLZEŇSKÝ 6 060 989 6 179 761 6 865 908 5 924 370
KRAJ STŘEDOČESKÝ 10 314 486 10 188 086 12 398 187 16 176 782
KRAJ ÚSTECKÝ 4 789 884 3 236 850 4 855 178 5 228 037
KRAJ VYSOČINA 0 0 6 260 236 7 407 136
KRAJ ZLÍNSKÝ 4 195 658 4 318 516 5 454 302 6 159 258
Průměr krajů 6 565 717 6 083 740 7 771 691 8 035 912