Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Blok"
1.1 "Základní cíle"

Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018)

GesceSpolugesceSpolupráce
Hospodaření s energií v Karlovarském kraji
A Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
Dlouhodobě udržet na území Karlovarského kraje konkurenceschopný systém zásobování teplem
Podporovat ekonomicky udržitelný rozvoj soustav zásobován tepelnou energií
B Realizace energetických úspor
Zavést energetický management a koordinovat nakládání s energií
Energetické úspory
C Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů
Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie elektrické a tepelné energie
Zvýšit podíl energetického využití odpadů
D Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
Podpora realizace a vytváření podmínek pro využívání kombinované výroby elektřiny a tepla ve stávajících i nových zdrojích energie v objektech majetku kraje a v dalších objektech
E Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů v Karlovarském kraji
F Rozvoj energetické infrastruktury
Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území energií a palivy
G Ostrovy elektrizační soustavy
Udržení nouzového zásobování elektřinou na území KVK v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny
H Inteligentní sítě
Zavádění inteligentních sítí v Karlovarském kraji
I Využití alternativních paliv v dopravě
Zvyšování podílu vozidel na alternativní paliva a pohon