Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Prioritní oblast"
1 "Strategický cíl"
1.1 "Dílčí cíl"

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
SENIOŘI
Podpora důstojného života seniorů
Podpora života seniorů v domácím prostředí včetně zajištění bezpečí a prevence možných důsledků osamělosti
Zajištění podpory seniorům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Podpora běžného života osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v přirozené komunitě
Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života
OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Podpora běžného života osob s duševním onemocněním
Podpora osob s duševním onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v běžné komunitě
Podpora osob s duševním onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života
OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ BEZ DETERMINUJÍCÍHO VLIVU ZDRAVOTNÍHO STAVU ČI VĚKU
Zmírňování či zamezování sociálního vyloučení
Pomoc při řešení krizových a ohrožujících situací
Podpora osob ohrožených chudobou, dluhy a ztrátou bydlení a osob bez přístřeší
Podpora osob, které vedou či jsou ohroženy rizikovým způsobem života
Podpora dětí a rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci
Podpora rodičovských a dalších kompetencí rodičů, podpora dětí a mladých dospělých do 26 let
SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ
Rozsah a obsah sociálních služeb, které odpovídají potřebám uživatelů
Podpora opatření směřujících k rozvoji sítě terénních a ambulantních služeb
Podpora opatření směřujících k rozvoji celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
Transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
Funkční systém řízení sociálních služeb včetně spolupráce s navazujícími službami a subjekty
Podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-managementu
Spolupráce při zajištění koordinované pomoci při řešení nepříznivé sociální situace osob
Spolupráce při plánování a řízení sítě sociálních služeb
Krajský informační systém o sociálních službách
Podpora dobrovolnictví
Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky
Zajištění podpory osob specifických cílových skupin
Optimalizace územní dostupnosti celoročních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory