Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Pilíř"
A.1 "Specifický cíl"
A.1.1 "Opatření"

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Regionální inovační systém
A.1 Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem
A.1.1 Mapování regionálního potenciálu VaV a inovací
A.1.2 Absorpční kapacita firem v kraji pro financování inovací
A.2 Kultura inovačního podnikání
A.2.1 Regionální inovační síť
A.2.2 Karlovarský inovační svět
A.3 Regionální inovační infrastruktura
A.3.1 Inovační/podnikatelský inkubátor
A.3.2 Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP)
B. Lidské zdroje a vzdělávání pro konkurenceschopnost
B.1 Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů
B.1.1 „Specialisté“
B.1.2 „Výzkumníci“
B.1.3 Spolupráce firmy-školy (SŠ i VŠ)
B.2 Kvalita a relevance ve vzdělávání
B.2.1 Posílení kvality SŠ vzdělávání odpovídající potřebám místního trhu práce
B.2.2 Rozvoj pedagogických dovedností učitelů a motivací a předpokladů žáků
B.2.3 Moderní vybavení škol
B.3 Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje
B.3.1 Síť následného a celoživotního vzdělávání v kraji
B.3.2 Infrastruktura pro terciérní vzdělávání (univerzitní kampus)
C. Kvalitní podnikatelské prostředí
C.1 Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích
C.1.1 Rozjezd podnikání/podnikavost
C.1.2 Specializace (klíčová odvětví) ekonomiky kraje
C.2 Strategické zahraniční investice
C.2.1 Strategické „aftercare“ služby pro investory
C.2.2 Strategické přímé zahraniční investice
C.3 Infrastruktura pro podnikání
C.3.1 Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu
C.3.2 Průmyslové zóny/podnikatelské parky regionálního významu
C.3.3 Brownfields
C.3.4 Rozvoj infrastruktury pro využití moderních ICTx;