Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
A. "Klíčová oblast"
A.1 "Strategický cíl"
A.1.1 "Specifický cíl"

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (2020)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. Private (soukromý sektor)
A.1 Podpořit podnikání, rozvoj VaVaI aktivit a zavádění nových produktivních inovací
A.1.1 Podpořit vznik nových firem
A.1.2 Stabilizovat a rozvíjet inovační firmy
A.1.3 Podpořit digitální transformaci MSP
B. Public (veřejný sektor)
B.1 Podpořit zavádění chytrých řešení v rámci regionu
B.1.1 Zvýšit zájem veřejnosti o chytrá řešení
B.1.2 Zavádět chytrá řešení do měst a obcí
B.1.3 Vytvářet předpoklady pro chytrý úřad
C. People (Lidské zdroje)
C.1 Personálně a znalostně zajistit inovační systém a investovat do lidských zdrojů
C.1.1 Vytvářet a rozvíjet kvalitní personální kapacity
a investovat do lidských zdrojů
C.1.2 Motivovat studenty a žáky ke studiu technických
a přírodovědných oborů a k rozvoji kreativity
C.1.3 Podporovat práci s talenty a nadanými dětmi
D. Promotion (Atraktivní region)
D.1.1: Vytvořit podmínky pro realizaci komunikačních aktivit
D.1.2 Vytvořit a budovat značku regionu
D.1.3 Budování sítě ambasadorů
D.1.4 Zvýšit povědomí a atraktivitu regionu u cílových skupin