Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Prorita"
1.1 "Opatření"

Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022

GesceSpolugesceSpolupráce
Prevence kriminality v Karlovarském kraji
1 Udržení stávající sítě služeb prevence, podpora služeb prevence
1.1 Realizace Programu prevence kriminality (projekty obcí a kraje) zajištěného finančními prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly Ministerstva vnitra
1.2 Podpora projektů nestátních neziskových organizací realizovaných v oblasti prevence kriminality na území kraje, podpora služeb sociální prevence
1.3 Vytvoření dotačního titulu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality obcí v kraji
1.4 Technická podpora zabezpečení institucí a pracovníků jako jeden z pilířů ochrany měkkých cílů
2 Informovanost veřejnosti o systému prevence, podpora aktivního přístupu
2.1 Podpora informovanosti veřejnosti o problematice prevence kriminality v kraji v rámci Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje
2.2 Podpora veřejné prezentace programů prevence kriminality v Karlovarském kraji a jejich realizátorů
3 Koordinace, spolupráce a zvyšování odbornosti subjektů v oblasti prevence jako základní pilíř pro kvalitní systém prevence
3.1 Podpora obcí a dalších subjektů v oblasti prevence kriminality, prohlubování spolupráce
3.2 Podpora systému vzdělávacích aktivit pro pracovníky v oblasti prevence kriminality
4 Analýza - znalost prostředí a nástroj pro plánování prevence
4.1 Sběr dat relevantních pro efektivní plánování a realizaci preventivních aktivit na území kraje
4.2 Aktualizace Bezpečnostní analýzy kraje