Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Oblast"
1.1 "Podoblast"

Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025

GesceSpolugesceSpolupráce
Zlepšení stavu přírody a krajiny v regionálním měřítku a s přihlédnutím k jeho specifikům
Úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny v oblasti obecné ochrany přírody
Péče o územní systémy ekologické stability
Péče o lesní ekosystémy
Péče o zemědělské ekosystémy
Péče o vodní ekosystémy
Péče o druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Péče o krajinný ráz
Úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny v oblasti zvláštní ochrany
Péče o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality
Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
Úkoly v oblasti ekonomických nástrojů
Úkoly v oblasti informačních nástrojů
Úkoly v oblasti mezinárodní spolupráce