Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Hlavní cíl"
1 "Cíl"
1.1 "Aktivita"

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016]

GesceSpolugesceSpolupráce
Kvalitní environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci Karlovarského kraje
Návrh funkčního krajského systému EVVO v Karlovarském kraji a vytvoření rámcového plánu činností v oblasti EVVO pro jednotlivé cílové skupiny. Důraz je kladen především na cílovou skupinu dětí a mládeže mateřských, základních a středních škol.
Aktualizovat Akční plán EVVO Karlovarského kraje každý rok
Příspěvky na podporu EVVO a ochranu ŽP v rámci kraje pro NNO
Společný projekt Karlovarského kraje se společností EKO-KOM a.s.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
Společný projekt Karlovarského kraje a společnosti ASEKOL
Vyhodnocení nejlepší regionální potraviny v roce 2016
Lázeňský festival jablek
Podpora činnosti zájmových sdružení a spolků
Přednášky o vodě
Exkurze pro školní zařízení
Setkání u pramene Střely
Publikace „Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje“
Projekt spolupráce KK a AOPK - CHKO Slavkovský les
Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji
Environmentální vzdělání ve Světě záchranářů