Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020]

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému
1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budováním cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
1.1.1 Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek
1.1.2 Finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek
1.1.3 Realizace ekonomicky úsporných opatření
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách
1.2.1 V rámci zpracování projektových dokumentací novostaveb a rekonstrukcí krajských komunikacích prověření možnosti začlenění cyklistických opatření
1.2.2 Zamezení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy při novostavbách a rekonstrukcí na státních a krajských komunikací a při realizaci velkých železničních staveb, atd.
1.2.3 Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů
1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.1 Podpora rekonstrukce systému BIKE & RIDE v rámci budování dopravních terminálů
1.2.3 Podpora výstavby systému BIKE & RIDE v rámci budování dopravních terminálů
1.3.3 Podpora provozu vlakových linek a vybraných autobusových zajišťujících dopravní obsluhu území vozidly uzpůsobenými k přepravě kol
2. Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky
2.1.1 Zajištění souhrnné prezentace kraje
2.1.2 Podpora tvorby konkrétních cykloturistických balíčků
2.1.3 Podpora tvorby cykloproduktů dálkového typu
2.1.4 Podpora tvorby cykloproduktů terénní cyklistiky
2.1.5 Spolupráce na tvorbě národních produktů
2.2 Realizace významných projektů na území kraje
2.2.1 Vypracování studií a projektových dokumentací pro vybrané koridory cyklotras a trasy přírodě blízkých stezek
2.2.2 Postupná výstavba a údržba úseků cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty na dálkových cyklotrasách na území Karlovarského kraje
2.2.3 Postupné značení a přeznačení mezinárodních, dálkových a krajských koridorů na území Karlovarského kraje
2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky s podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb
2.3.1 Zajištění pružné údržby značení cyklotras
2.3.2 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury a údržby (čistoty) kolem stávajících cyklotras
2.3.3 Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy
2.3.4 Podpora organizacím, které nabízí certifikaci služeb
3. Koordinace a organizace cyklistiky
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky
3.1.1 Podpora zpracování průzkumů
3.1.2 Aktualizace databáze plánů výstavby cyklistických komunikací na území kraje
3.1.3 Průběžná aktualizace doplňování sítě cyklotras a cyklostezek prostřednictvím GIS
3.2 Realizace poradenství a propagace
3.2.1 Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů
3.2.2 Propagační akce na podporu cylodopravy, rekreační cyklistiky & cyklistické sportovní akce
3.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
3.3.1 Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni
3.3.2 Realizace komunikační témata PREVENCE dopravních nehod