Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Dílčí cíl"

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

GesceSpolugesceSpolupráce
Senioři
Zajištění podpory seniorům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
Osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním
Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti bydlení a při zajištění života v přirozené komunitě
Podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života
Osoby s duševním onemocněním
Podpora osob s duševním onemocněním v oblasti pracovního uplatnění, seberealizace a vedení nezávislého života
Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího vlivu zdravotního stavu či věku
Podpora osob ohrožených chudobou, dluhy a ztrátou bydlení a osob bez přístřeší
Systémová opatření
Podpora opatření směřujících k rozvoji sítě terénních a ambulantních služeb
Podpora opatření směřujících k rozvoji celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
Transformace celoročních pobytových zařízení sociálních služeb
Podpora terénní sociální práce v obcích, realizace depistáží a case-managementu
Spolupráce při zajištění koordinované pomoci při řešení nepříznivé sociální situace osob
Spolupráce při plánování a řízení sítě sociálních služeb
Krajský informační systém o sociálních službách
Podpora dobrovolnictví
Podpora pečujících osob včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami a veřejnými opatrovníky
Zajištění podpory osob specifických cílových skupin
Optimalizace územní dostupnosti celoročních pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory